Vi besiktar alla våra fordon och lämnar garanti på all utförd service. Fordonet är varudeklarerat och funktionsgenomgånget. Du får vid köpet med dig varudeklaration samt ett täthetsprotokoll. På leveransdagen gör vi tillsammans en fullständig genomgång av din nya husbil.