Vi besiktar alla våra fordon och lämnar garanti på all utförd service. Fordonet är varudeklarerat och funktionsgenomgånget. Du får vid köpet med dig varudeklaration samt ett täthetsprotokoll.